Рефундирање.

Ако вие не сте задоволни ви нудиме можност доколку  постои оправдана причина да ви ги вратиме парите во полн износ.производот можете да го вратите во период од  30 дена по неговата испорака

1.Купувачот е должен да ја преземе стоката и да  провери доколку има некои неправилности или  штета  и веднаш да ја објави на доставувачот, тогаш  се согласуваат за замена на производот или враќање куповна цена

2.При купувањето стоки преку онлајн продавницата секој клиент има право од седум (30) дена од приемот на стоката на компанијата во писмена форма на Адреса ул др риар бр 34, Куманово .или преку mail на  info@hadziski.com.mk или на тел (078 437 556 ) да се повлече од договорот.

3.Рефундирање на средствата ќе можете да го остварите само ако производот го вратите неупотребуван и во оригиналното пакување, со приложен доказ за негово плакање  во период од 7 дена од приемот на производот.

4,Парите ќе ви бидат пратени по пошта или на трансакциона сметка.

5.Купувачот мора да ги сноси трошоците настанати во враќањето на стоката.

Адреса за враќање на стока

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Изјава: Потрошувачот ги има законските права во согласност со законите во Република Македонија