Политика за заштита на личните податоци

Ние ги штитиме личните податоци на нашите клиенти и третираме на ист начин корисниците на оваа интернет страница. Оваа политика објаснува на кој начин се обработува информациите за посетителите на страницата.

Регулаторнa основа

Нашaтa продавница стриктно ги почитува Законот за заштита на личните податоци.

Вашите лични податоци

Страната Ви дава можност да ни дадете ограничена информации за тоа како да ве контактираме. Оваа информација се чува во нашата база на податоци за да можеме да одговориме на неа, за евентуално барање или да ви ги испратиме купените производи.

Oткривање на вашите лични податоци

Вашите лични податоци нема да бидат откривани  на трети лица, освен  на законополномоштени лица.

Пристап до вашите лични податоци

При добивање на писмена пријава од ваша страна, можеме да ви откриеме вашите лични податоци што се чуваат, како и да измениме или избришеме овие податоци.

Оваа политика е дел од условите за користење на овој сајт и како таква треба да се применува и толкуваа во согласност со законите на Република Македонија.