Направете плаќање директно со вашата банкарска сметка. Ве молиме користете го вашиот ID за нарачка како референца за плаќање. Вашата нарачка нема да се испраќа додека средствата не се префрлат на нашата сметка.

Фирма:Хаџиски дооел Куманово
Сметка:380404882200113
Банка:Прокредит банака Ад Скопје